info@ocs.p2.gov.np || ०४१–५२१७४३ || ५२८३७९ || ५२६६५९

थारु आयोगको प्रतिवेदन पेश

आज मिति २०८० पौष १२ गते विहिवार थारु आयोगका माननीय सदस्य श्री भोलाराम चौधरीज्यूले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुख श्री हरिशंकर मिश्रज्यू समक्ष प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा आयोजित एक समारोहमा आ.ब. २०७९/८० को पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

 

 

 

सि. न शिर्षक डाउनलोड
1. थारु आयोगको प्रतिवेदन पेश