info@ocs.p2.gov.np || ०४१–५२१७४३ || ५२८३७९ || ५२६६५९

 सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूसमक्ष माननीय प्रदेश प्रमुख श्री सुमित्रा सुवेदी भण्डारीज्यूले

प्रदेश प्रमुख पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुहुँदै