info@ocs.p2.gov.np || ०४१–५२१७४३ || ५२८३७९ || ५२६६५९

स.न. नाम डाउनलोड
१. मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्‍मा पुन: विस्तार
२. मधेश प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद विस्तार
३. थारु आयोगको प्रतिवेदन पेश
४. महालेखापरीक्षकको पदाधिकारीज्यूहरुसंग छलफल
५. राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा पाँचौं प्रतिवेदन पेश
६. बिज्ञप्ति
७. मधेशी आयोगको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश
८. मधेश सरकारका मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन
९. समर्थन फिर्ता
१०. मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद पुन: विस्तार
११. प्रेस विज्ञप्ति
१२. मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त
१३. मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद गठन
१४. मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन
१५. मुख्यन्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त