सूचना

निजी सचिवालय

प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं.

नाम, थर पद मो.  नं. इ–मेल

फोटो

श्री युसुफ अलि प्रमुख स्वकीय सचिव ९८६२८५००४६ yusufbhai@gmail.com
२. श्री राजाराम तण्डुकार सह स्वकीय सचिव ९८४१२०३७१३ info@rajapaper.com
बरुण कु. यादव उप स्वकीय सचिव ९८५४०२००५० ybarun33@gmail.com
प्रविण कुमार लाल कर्ण स्वकीय अधिकृत ९८६०६९५७७७ prabinkarna@gmail.com
ब्रम्हानन्द ठाकुर फोटोग्राफर अधिकृत

(प्रेस सल्लाहकार)

९८४४०२१३०९ bramhanandthakur@gmail.com
रबिन्द्र राय कम्प्यूटर सहायक ९८०७६७६३१४
सुरेन्द्र कुमार लाभ कायस्थ प्रशासन सहायक ९८४४०३२९९३ surendrakumarlabh@gmail.com
लेखा सहायक
सनी महर्जन सवारी चालक
१० चित्र बहादुर श्रेष्ठ सवारी चालक ९८४४११०२२४

 

११ परिक्षण मण्डल कार्यालय सहयोगी ९८२५८४६१९५
१२ हरि शंकर महत्तो कार्यालय सहयोगी ९८५४०२३७१४ harishankarmahato2054@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright@2018 Office of the Chief State By IT Home