कार्यालय

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

 

सि.नं. नाम पद सम्पर्क नं. फोटो
१. श्री होम प्रसाद घिमिरे उप सचिव ९८४१४५१७२४
२. श्री रबिन्द्र प्रसाद यादव शाखा अधिकृत ९८५४०२५२०१
३. श्री शम्भु प्रसाद यादव शाखा अधिकृत ९८५४०३२२९२
४. श्री प्रहलाद भुजेल लेखा अधिकृत ९८५४०३१००६
५. श्री शत्रुधन यादव कम्प्युटर अधिकृत ९८४१५२८४६६
६. श्री अशोक कुमार क्षेत्री शाखा अधिकृत ९८५५०४२५७०
७. श्री सृजना सिंह कानून अधिकृत ९८२१८०१०००
८. श्री बिशेष कुमार साह प्रोटोकल अधिकृत ९८६१४४०३५१
९. श्री हरिशंकर महतो ह.स.चा. ९८५४०२३७१४
१०. श्री बैधनाथ महतो ह.स.चा. ९८४४१६७७१०
११. श्री चित्र वहादुर श्रेष्ठ ह.स.चा. ९८४४११०२२४
१२. श्री मिथलेश कुमार मंडल कार्यालय सहयोगी ९८१७८६६५४५
१३. श्री बिशेश्वर यादव कार्यालय सहयोगी ९८००८४५६९५
१४. श्री राम नारायण राउत कार्यालय सहयोगी ९८०७६७७१३८

Copyright@2018 Office of the Chief State By IT Home