सूचना

कार्यालयको दरबन्दी संरचना

क्र.सं. कार्यको विवरण पद कर्मचारीको नाम
१, प्रदेश प्रमुखज्यूको निजी सचिव शाखा अधिकृत रबिन्द्र प्रसाद यादव
२. सचिवज्यूको सहयोगी नायव सुब्बा
का.स. रामनारायण राउत
३. सूचना तथा समन्वय शाखा उपसचिव होम प्रसाद घिमिरे
शाखा अधिकृत शम्भु प्रसाद यादव
प्रोटोकल अधिकृत
कम्प्युटर अधिकृत शत्रुधन यादव
नायव सुब्बा
ह.स.चा.
का.स. मिथिलेशकुमार मण्डल
ब्यवस्थापन शाखा उपसचिव होमप्रसाद घिमिरे
कानून अधिकृत सृजना सिंह
लेखा अधिकृत प्रह्लाद भुजेल
शाखा अधिकृत शंकरलाल कर्ण

(जिन्सी सम्बन्धी कार्य समेतगर्नेगरी)

कम्प्युटर अपरेटर
ह.स.चा. महेन्द्र दास
का.स. विशेश्वर यादव

Copyright@2018 Office of the Chief State By IT Home