मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको गठन

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सपथ
माननीय मन्त्रीज्यूहरुको सपथ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *