पूर्व प्रदेश प्रमुखज्यूहरु

 

मा. तिलक परियारज्यू

प्रदेश प्रमुख

मिति २०७६।०७।१७ देखि २०७७।११।०७


मा. रत्नेश्वरलाल कायस्थज्यू

प्रदेश प्रमुख

मिति २०७४।१०।५ देखि २०७६।०७।१७

Copyright@2018 Office of the Chief State By IT Home