कार्यालय

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु

 
सि.नं. नाम पद सम्पर्क नं. फोटो
१. राजेन्द्र पराजुली सचिव ९८५४०२१७४३
२. शत्रुधन यादव कम्प्यूटर अधिकृत ९८४१५२८४६६
३. नवकेश्वर प्रसाद साह नायब सुब्वा ९८४३१७५५०४
४. बिरेन्द्र कुमार महतो नायब सुब्वा ९८४२४३५३७२
५. मो.नजामुदिन हक कम्प्यूटर अपरेटर ९८६३९८८००३
६. हरि शंकर महतो ह.स.चा. ९८५४०२३७१४
७. बैद्यनाथ महतो ह.स.चा. ९८४४१६७७१०
८. चित्र बहादुर श्रेष्ठ ह.स.चा. ९८४४११०२२४
९. निरज कुमार यादव का.स. ९८२६८८२९९१
१०. मुकेश मरिक का.स. ९८०९६४६८८५