माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूको सन्देश

Comming Soon!

 

Comming Soon!!

समाचार

माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष मधेशी आयोगको तेश्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश

आज मिति २०७८ साल माघ १८ गते माननीय प्रदेश प्रमुख श्री हरि शंकर मिश्रज्यू समक्ष मधेशी आयोगका माननीय सदस्यज्यूहरुले प्रदेश... Read more

प्रदेश नं.२ का मुख्य न्यायधिवक्ताज्यूद्वारा आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष प्रस्तुत

आज २०७८ साल पौष २१ गते प्रदेश नम्बर दुईका मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाज्यूको नेतृत्वमा आएको टोलीले मुख्य न्यायधिवक्ता... Read more

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिवास कार्यालयले प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश प्रमुख समक्ष आ.ब. २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश

आज मिति २०७८ कार्तिक २९ गते सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिवास कार्यालयले प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश प्रमुख... Read more

माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष राष्ट्रिय महिला आयोगका माननीय अध्यक्षज्यूद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन पेश

माननीय प्रदेश प्रमुख श्री हरिशंकर मिश्रज्यू समक्ष राष्ट्रिय महिला आयोगका माननीय अध्यक्ष श्रीमती कमला पराजुलीज्यूले प्रदे... Read more

प्रदेश नं.२ का मुख्य न्यायधिवक्ताज्यूद्वारा आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष प्रस्तुत

     आज पौष २ गते प्रदेश नम्बर दुईका मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाको नेतृत्वमा आएको टोलीले मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्या... Read more

ऐन/नियम

मधेश प्रदेशको प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका विधेयक ‘जाँचवुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८’ लाई आज मिति २०७८ साल चैत्र १४ गते माननीय प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रज्यूले नेपालको संविधानको धारा २०१... Read more

province_news

Copyright@2018 Office of the Chief State By IT Home