माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूको सन्देश

Comming Soon!

 

Comming Soon!!

समाचार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिवास कार्यालयले मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समक्ष आ.ब. २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश

आज मिति २०७९ असोज १२ गते बुधवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिवास कार्यालयले मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समक्ष... Read more

महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष पेश

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक कारोवारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी तयार गरिएको महालेखापरीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७... Read more

माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष मधेशी आयोगको तेश्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश

आज मिति २०७८ साल माघ १८ गते माननीय प्रदेश प्रमुख श्री हरि शंकर मिश्रज्यू समक्ष मधेशी आयोगका माननीय सदस्यज्यूहरुले प्रदेश... Read more

प्रदेश नं.२ का मुख्य न्यायधिवक्ताज्यूद्वारा आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष प्रस्तुत

आज २०७८ साल पौष २१ गते प्रदेश नम्बर दुईका मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाज्यूको नेतृत्वमा आएको टोलीले मुख्य न्यायधिवक्ता... Read more

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिवास कार्यालयले प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश प्रमुख समक्ष आ.ब. २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश

आज मिति २०७८ कार्तिक २९ गते सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिवास कार्यालयले प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश प्रमुख... Read more

ऐन/नियम

मधेश प्रदेशको प्रदेश सभाबाट पारित भई आएको विधेयक ‘प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९’ लाई आज मिति २०७९ साल असोज ०९ गते माननीय प्रदेश प्रमुख हर... Read more

province_news

Copyright@2018 Office of the Chief State By IT Home